Tuse Kirkes kalkmalerier

Omkring 1460-1480 har Isefjordsværkstedet malet en udsmykning , som man mener har dækket både vægge og hvælv i kor og skib.

I 1888 har Eigil Petersen og kunstmaler Bergh afdækket og undersøgt kalkmalerierne i kirkens kor og skib på foranledning af Direktionen for de antikvariske Mindemærkers Bevaring. Man mener, at det er den arkæologisk og historisk interesserede gårdejer J. P. Petersen (Ny Sonnerupgård ved Holbæk), der har gjort Direktionen opmærksom på maleriernes eksistens. 

Dog har det længe været kendt, at kirken har et kalkmaleri på skibets østhvælv, der viser Jesu fødsel, hvorimod de resterende kalkmalerier er blevet tildækket af hvidtekosten. 

I 1889 opfordrer Direktionen Jacob Kornerup til at undersøge fundet og afgive et tilbud på en restaurering. Den gennemfører han i juni 1890.

Men Kornerup finder væggenes billeder så fragmentarisk bevaret, at han opgiver en restaurering. Kornerup har dog fremdraget et billede af S. Olaf, som imidlertid er i så dårlig stand, at han må male et nyt efter kalke. Ligeledes bliver en række indvielseskors på væggene bevaret.

Udsmykningen af skibets to hvælv, der var i langt bedre forfatning, bliver restaureret efter sikre retningslinjer. Billedet af S. Mikael i vesthvælvet er dog så ødelagt, at Kornerup må supplere det ud fra et billede i Århus Domkirke. 

Kun en snes år efter Kornerups restaurering klager man over tilsodning af malerierne. I 1916 afgiver malerikonservator Ole Søndergaard derfor et tilbud på en afrensning, som han imidlertid først engageres til i 1930, efter at kirken har fået nyt varmeanlæg. 

I 1947 foretager konservator Mogens Larsen en udfyldende ornamentik efter fjernelsen af det kasserede varmeværk, og året efter istandsætter han det tidligere afdækkede lykkehjul på væggen ved døren. 

For vægmalerierne er således kun to af skibets billeder bevaret, hvorimod hvælvsudsmykningen praktisk talt er intakt. 

Kalkmalerierne viser Bebudelsen (hvor ærkeenglen Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Guds barn), Jesu fødsel og barndomshistorie. Desuden ses også Dommedagsillustrationer og billeder af Himmerig og helgener.