Kirkebladet

Kirkebladet udkommer 4 gange om året.

    • december, januar og februar
    • marts, april og maj
    • juni, juli og august
    • september, oktober og november

Det aktuelle blad kan læses på forsiden af vores hjemmeside. Kirkebladet kan også hentes i kirkerne eller i Kirkehuset i Tuse.

Hvis I ikke modtager kirkebladet og gerne vil have det, er I velkomne til at give besked til Birgitte Riese-Nielsen på mail biri@km.dk eller tlf. 21 83 29 93.