Sorggrupper

I en sorggruppe kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

For sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående, og sorg skal ikke behandles, men bæres, og byrder klares nemmere, når man deler dem med andre. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen, og at mange af de ting, der fylder i ens egen sorg, også fylder for andre sorgramte.

Alle er velkomne til at deltage, og du behøver ikke at bo i Butterup-Tuse Sogn.
Det er gratis at deltage!

Kirkebilen kan bestilles, hvis man bor i sognet.

   Sorggruppe