Sorggruppe for dig, der har mistet en ægtefælle/samlever

Sorggruppe for voksne i Kirkehuset i Tuse

Gruppen mødes hver anden mandag kl. 10.00-11.30 i Kirkehuset i Tuse, Tuse Byvej 47, 4300 Holbæk, og det er et forløb på 6 gange.

Datoerne for efterårets forløb er: mandag d. 26. august, mandag d. 9. september, mandag d. 23. september, mandag d. 7. oktober, mandag d. 28. oktober og mandag d. 4. november. 

For at få en plads i gruppen, kræver det tilmelding hos sognepræst Pia Heegaard Lorentzen på mail pihl@km.dk eller tlf. 24 89 27 37. Gruppen er begrænset til 6 deltagere.

I sorggruppen kan du finde støtte, når du har mistet din ægtefælle/samlever.

Sorggruppen forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag, og sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående.

Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen, og at mange af de ting, der fylder i ens egen sorg, også fylder for andre sorgramte.

Du behøver ikke at bo i Butterup-Tuse Sogn. Aller er velkomne, og det er gratis at deltage!
Kirkebilen kan bestilles, hvis man bor i sognet.

   Sorggruppe