Fadervor og foder

Fadervor og foder i Tuse Kirke

Vi mødes hver gang kl. 17.00 i Tuse Kirke og holder gudstjeneste helt på børnenes præmisser.
Efterfølgende er der aftensmad i Kirkehuset i Tuse og kaffe/te til de voksne. Vi slutter kl. 19.00.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne!

Tilmeldingsfrist til Fadervor og foder er som vanligt torsdagen før senest kl. 12.00. 
Ved behov for hjælp til tilmeldingen, kan du kontakte kirke-og kulturmedarbejder Birgitte Riese-Nielsen på mail biri@km.dk eller tlf. 21 83 29 93.

   Fadervor og foder