Fødsel

Har man fået et barn, skal dette registreres.

Fødslen registreres automatisk digitalt til sognet, hvis den er foregået med jordemoder. Denne tildeler også CPR. Sygesikringsbevis tilsendes fra kommunen.

Er forældrene ikke gift, skal der ligeledes på www.borger.dk, inden for 28 dage efter fødslen, udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring, der tilkendegiver fælles forældremyndighed.