Sorggrupper for børn og unge

Samtalegruppe for børn og unge

Samtalegruppe for børn og unge, der har mistet en forælder, søskende eller en anden person, de har haft tæt tilknytning til.

For nogle børn og unge kan det være en stor hjælp i en svær tid at tale med andre jævnaldrende og ligestillede om alle de tanker og følelser, man står tilbage med, når man har mistet noget af det dyrebareste, man har.

I gruppen er der mulighed for, at du kan dele dine tanker og følelser med andre - og finde glæden i livet igen.

Vi vil tilstræbe at være to voksne til at deltage i gruppen.

Sorggruppen er for børn og unge i alderen 6 til 18 år
Gruppen mødes hver anden onsdag, i lige uger, kl. 17-19 i Svinninge Sognehus, Kirkevej 4, 4520 Svinninge.
Det er en åben gruppe, og man må gå der, så længe man har brug for det.

Vi spiser aftensmad sammen hver gang, som frivillige laver til os.
Gruppen følger skoleårets ferier. Man behøver ikke at være medlem af folkekirken for at gå i gruppen.

Det er gratis at gå i gruppen, og der er tavshedspligt.

Hvem er vi?
Vi voksne er psykoterapeut Inger Jedig Andersen og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, og vi arbejder på frivillig basis. Vi har forskellige livserfaringer omkring det at have mistet.

Gruppen er betalt af Holbæk Provsti og støttet af Hjembæk-Svinninge Sogns menighedsråd.

Kontakt os:
Hvis du er interesseret, så kontakt os. Så vil vi mødes til en forsamtale med en af dine forældre eller værge, hvor I uforpligtende kan høre mere.

Pia har mail pihl@km.dk og tlf. 24 89 27 37.

Inger har mail runjedig@gmail.com og tlf. 20 47 67 91.

Vil du vide mere?
Så gå ind på denne hjemmeside:  www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/sorggrupper​.