Menighedsråd » Nyt fra menighedsrådet

Beretning 2018/2019 læs Kirkeblad 2 - 2019/Kirkeblad

Valg til menighedsråd

Da der kun er indkommet 1 kandidatliste er afstemning bortfaldet.
Det nye menighedsråd er:
Jytte Kildegård Poulsen
Hanne Friese-Christiansen
Inge Skovgaard Madsen
Birgitte Gyldenvang Jørgensen
Marianne Gyldenvang Nielsen

Henrik Dahl
Erik Jørgen Hansen Steffensen

Stedfortrædere:
Kim Elmholdt Jørgensen
Freddy Arne Nielsen

 

Nyt fra menighedsrådsformanden

Kirkehuset i Tuse
Endelig kom vi i gang med til- og ombygningen af Kirkehuset i Tuse.
Igangsætningen trak ud, da det tog 9 måneder at få byggetilladelsen.
Bygningen ud mod vejen bliver en møde- og undervisningssal, som
kan opdeles i to selvstændige sale. De er allerede taget i brug af tre
konfirmandhold.
Den nye tilbygning vil rumme tre kontorer til henholdsvis præsterne og

en kordegn/kirke - og kulturmedarbejder, samt graverfaciliteter.
Tilbygningen og den resterende ombygning er lovet færdig i uge 50.
Vi vil gerne fejre det nye hus med en indvielse søndag den 20. januar 2019 -
se omtale et andet sted i bladet.

Orgelet i Tuse
For tiden er vi uden orgel i Tuse kirke, da det er til ombygning. Det bliver udvidet med en manual. Orglet er tilbage i kirken kort før jul.

Historisk inventar i Tuse
Da kirken for et par år siden blev kalket, konstaterede Nationalmuseet ved nedtagningen af altertavlen, alterbordet og krucifikset, at der var en del løs maling og løse lister.
Vi står foran en restaurering af disse dele og venter kun på Nationalmuseets endelige godkendelse for igangsætningen heraf.

HAR DU ØNSKER?
Du er altid velkommen til at give indspil til nye tiltag af forskellige arrangementer og aktiviteter. Kontakt præsterne eller undertegnede.

Jytte Poulsen

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737 |