Aktiviteter » Minikonfirmander

Minikonfirmander Piger okt. 2018 Drenge feb. 2019

Alle børn på 3. klassetrin inviteres til at blive minikonfirmand ved Butterup-Tuse Kirker. Undervisningen foregår i Kirkehuset ved Tuse Kirke.
Som minikonfirmand får børnene mulighed for at lære mere om kristendom og kirke og blive fortrolige med kirken, og det der sker i kirken. Så vi skal på opdagelse i kirken og på kirkegården. Snakke med præsterne, afprøve orgelet med organisten, udforske kirkegården sammen med graveren og meget meget mere. Der lægges stor vægt på oplevelse, kreative aktiviteter, leg, drama, sang og fortællinger frem for traditionel undervisning.

I år deles minikonfirmanderne i et pigehold og et rent drengehold. Pigeholdet starter efter efterårsferien med afslutning tirsdag den 11. december i forbindelse med »Fadervor og Foder«.  Drengeholdet begynder i slutningen af februar og afsluttes Palmesøndag den 14. april. 7 eftermiddage, hvor vi henter børnene umiddelbart efter skoletid og herefter går samlet til Tuse Kirke. Efter en lang skoledag er der også brug for optankning. Vi sørger selvfølgelig for lidt mad og drikke.

I oktober/februar vil jeg besøge 3. klasserne og snakke med dem om minikonfirmand-eftermiddagene. Børnene får ved samme lejlighed en invitation/ tilmelding samt en grundig forældreinformation med hjem.

På gensyn!
Gitte Bruhn, sognemedhjælper

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737