Aktiviteter » Minikonfirmander

Minikonfirmander 

Alle børn på 3. klassetrin inviteres til at blive minikonfirmander ved Butterup/ Tuse Kirke.
Et forløb på 6 gange, hvor børnene kommer lidt tættere på kristendom og kirke, og får nogle hyggelige, kreative og sjove timer sammen i godt selskab.
Så vi skal på opdagelse i kirken og på kirkegården. Snakke med præsten, afprøve orgelet sammen med organisten, udforske ske kirkegården og meget mere. …. og går du i 3.klasse på Tuse Skole, så glæd dig til at få en invitation i løbet af efteråret/ vinteren. 
I første omgang inviteres 3.a, som starter umiddelbart efter efterårsferien. 3.b starter efter vinterferien 2020. 

Til forældre med børn i 3.a på Tuse Skole efterår 2019

Minikonfirmandundervisning i Tuse Kirke
- et folkekirkeligt, frivilligt tilbud.
 
Kære forældre.
Jeres barn har i dag modtaget et tilbud om at blive minikonfirmand. Minikonfirmandundervisningen er nu en del af Folkekirkens obligatoriske ktiviteter, dvs. at alle børn skal have mulighed for at deltage, uanset om de er medlem af
Folkekirken eller ej.
Formålet er at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og gudstjenesten, og trods et begrænset antal undervisningstimer håber vi, at børnene får en fornemmelse af, at det er spændende og godt at komme i kirken.
Så vi skal på opdagelse i kirken, snakke med præsterne, afprøve orgelet, udforske kirkegården sammen med graveren og meget mere. Der lægges vægt på oplevelse, kreative aktiviteter, drama, sange, lege og fortællinger frem for traditionel undervisning.
 
Hvor: Undervisningen foregår i kirkehuset ved Tuse Kirke, dog med undtagelse af torsdag den 21.nov., hvor undervisningen er henlagt til Butterup Kirke.
Børnene bliver hentet på skolen efter skoletid kl. 14 og kørt med bus til kirken. Her starter vi med lidt mad og drikke (hver gang).
Når undervisningen er slut skal børnene, som de tidligere år afhentes eller selv gå hjem (markér venligst på tilmeldingen).
 
Hvornår:
Torsdage fra ca. 14.00 til 16.00 med start d. 24.okt.
Torsdag den 31.okt.
Torsdag den 7.nov.
Torsdag den 14.nov.
Torsdag den 21.nov Butterup Kirke… (husk afhentning Butterup).
 
Afslutningen finder sted tirsdag den 26.nov. i Butterup Kirke/konfirmandstuen fra kl. 17-19 og er for hele familien! Indbydelse til dette arrangement følger, når tidspunktet nærmer sig.
 
Undervisere : Sognemedhjælper Gitte Bruhn, kirke-kulturmedarbejder Birgitte Riese-Nielsen.
 
Tilmelding:
I tilmelder jer digitalt via kirkens hjemmeside www.tusekirke.dk.
Gå ind under Aktiviteter, her finder I fanen for Minikonfirmander.
Tilmeldingen er åben frem til og med mandag den 21.okt.
 
 I vil modtage en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget jeres tilmelding.
Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig på telf. 2980 1584 eller e-mail Gitte.bruhn55@gmail.com
 

Tilmelding til minikonfirmandundervisning i Butterup og Tuse 2019

Med venlig hilsen
Gitte Bruhn 

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737 |