Menighedsråd

Formand
Jytte Kildegaard Poulsen
Vestervangen 42, Allerup, 4300 Holbæk ,     
Tlf.: 59 43 73 71

Næstformand
Marianne Gyldenvang
Hyldevang 10, Tuse, 4300 Holbæk

Sekretær
Birgitte Gyldenvang Jørgensen

Søholmvej 2 A, Tuse, 4300 Holbæk

 

Kirkekasserne i  Butterup og Tuse

Henrik Dahl
Birkevej 19, Tuse, 4300  Holbæk
Tlf. 59 43 23 18


Kirkeværge for Butterup og Tuse kirker og kirkegårde

Inge Skovgaard Madsen
Nykøbingvej 32, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 38 58


 

Kirkeværge for øvrige bygninger

Hanne Friese-Christiansen

Kalundborgvej 263, Allerup, 4300 Holbæk

59 46 06 43

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737 |