Kirkeblad

Kirkebladsomdeling

Hvis I ikke modtager kirkebladet, skal give besked herom til Lene Funder Tlf.: 30352661Næste nummer af bladet udkommer medio november.

Deadline d. 12. oktober. Redaktør Lene Funder

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737