Kirkeblad

Kirkebladsomdeling

Hvis I ikke modtager kirkebladet, skal give besked herom til Lene Funder Tlf.: 30352661
 

Næste nummer af kirkebladet 

Udkommer i uge 34. Deadline d. 9. juli  2019. 

Udgiver: Butterup-Tuse Menighedsråd
Redaktør: Kirsten Vulff-Dahl

 

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737