Kirkeblad

Kirkebladsomdeling

Hvis I ikke modtager kirkebladet, skal give besked herom til Lene Funder Tlf.: 30352661Næste nummer af bladet udkommer medio februar.

Deadline d. 2. januar 2019. Redaktør Lene Funder. 

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737