Kirkeblad

Kirkebladsomdeling

Kirkeblads-omdelingen er overgivet til Post Danmark. Det betyder også, at I fremover, hvis I ikke modtager kirkebladet, skal give besked herom til Lene Funder Tlf.: 30352661
Næste nr. af kirkebladet medio maj

Deadline 16. april.  Redaktør Lene Funder

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737