Aktiviteter » Foredrag

Foredrag med Kristian Østergaard

tirsdag d. 3 september kl. 19.30 i Tuse Kirkehus
I 2019 er det 70 år siden, at Robert Storm Petersen afgik ved døden.
Inden da var han blevet kåret som Danmarks morsomste mand for livskloge replikker som denne:

- Jeg fik et brev fra min i onkel i Amerika forleden!
- Såe, lever han endnu?
- Det skrev han ikke noget om.
Det siger noget om, hvad der må være minimum for et godt brev: Man skulle helst fornemme, at afsenderen er i live, ligesom modtageren efter at have læst brevet gerne skulle føle sig en smule mere levende.
Og det gør man i samvær med Storm P. og de andre små og store humorister, vi
møder i foredraget.
Kristian Østergaard, 52 år, er sognepræst ved Sorø klosterkirke samt kritiker og 
kommentator ved Kristeligt Dagblad. Han har udgivet en række bøger – senest

»Mirakler og milepæle« i 2016, som består af en 50 litterære og filosofiske portrætter
Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737