Attester » Fødsel

Fødsel

Har man fået et barn, skal dette registreres.
Senest 14 dage efter fødslen registrerer man fødslen på www.borger.dk. Derefter får barnet sit cpr.nummer og sygesikringsbevis.
Er forældrene ikke gift, skal der ligeledes på www.borger.dk, udfyldes en omsorgs og ansvarserklæring, der tilkendegiver fælles forældremyndighed

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen | Tuse Byvej 47 | 4300 Holbæk | Tlf.: 24892737 |